Bli medlem

Vill du bli medlem,  betala in avgiften 150,- på bankgiro 5342-3893. OBS helst inte med swish. Glöm inte att uppge namn, adress, telefonnummer och (om du har) även e-postadress.

Vid eventuella frågor, kontakta någon i styrelsen.

 

Medlemskapet innebär lägre entréavgift till våra engagemang.VÄLKOMMEN!