Om oss

Styrelse (Efter senaste årsmötet, 2023 03 06 har styrelsen följande sammansättning.)

 

Ordförande: Kjell Elmgren

Vice ordförande: Hans-Lennart Peterson

Sekreterare: Yvonne Hansson

Kassör: Hans Reichel

Övriga ledamöter: Lars Olsson

Ersättare: Ulf Larsson

 

 

Orkesterbokning

 

Hans Reichel          mejla           

  

Föreningsadress

 

Föreningen Jazz i Alingsås

c/o Reichel

Gustav Adolfsgatan 3 B

441 33  Alingsås

Kontakt

Kjell Elmgren

070- 735 34 35

Yvonne Hansson

076-163 21 04

Hans-Lennart Peterson

070-655 92 66

Hans Reichel

070-691 12 20

Lars Olsson

070-399 38 14

Ulf Larsson

070-683 44 88